Arşiv

Archive for the ‘İslam ve Hayat’ Category

Cinsel içerikli görüntü seyretmek günah mı ?

Ağustos 21, 2013 Yorum bırakın

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

     Allah’ın Rahmeti ve Bereketi üzerine olsun Kardeşim. Gün geçmiyor ki günahlara bir kapı açılıp bir kapı kapanmasın. Allah (c.c),  değişen zaman ile birlikte, farklılaşan mekan ile insanın dünyadaki sınavları da değiştirip, farklılaştırıyor. Bu yeni günah kapıları ise bazı büyük günahların yeni tali kollarını oluşturuyor. Günümüze baktığımızda ise hızla artan teknolojik gelişmeler ile cep telefonlarından bilgisayarlara kadar görsel cihazların nimet olmalarının, helal dairesinde kullanılmalarında dışında günaha pencere açan aletler olarak karşımıza çıkması “Cinsel içerikli görüntü seyretmek veya bakmak günah mı?” sorusunu beraberinde getiriyor. İşte bu soruya cevap bulmak için İslam bilginlerin, alimlerin ve konu ile ilgili uzmanların söylediklerini değerlendireceğiz.
     Prof.Dr.Faruk Beşer Hocamızın konumuzla ilgili vurgu yapmış olduğu noktalardan biri “bu ilişki durumlarının normal ilişkileri dışında olduğu ve normal olmadığıdır. Bundan daha önemlisi bu yapılan davranışların küçümsenmesi ile gerçek zinaya doğru insanı götürebilmesidir.” Bu açıdan bakıldığında cinsel içerikleri izlemek veya bakmak her ne kadar gerçek zina kadar olmasa da günah ve günaha giden bir yoldur. Zina yoluna sevk eden bir tali bir kol veya yol olarak görülebilir ve ayet ışında bakıldığında ise zinaya yaklaşmayın (İsra Suresi 32. ayet) buyrulmaktadır. İşte cinsel içerikleri izlemek veya bakmak zinaya yaklaşmanın bir yolu olduğunu ise yukarıda söylemiştik. Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise bu zinaya giden yolların kaygan bir zemin olmasıdır. İnsan bu günahlarla büyük günahlar içinde birden kendini bulabilir.
Manevi duyguları bu davranışları ile sönebilir ve körelebilir. Ruhen bu manevi hislerin ölümüne sebep olabilir.
Bir yönü de nefse tabi olmak demektir. Ve nefis Hz.Yusuf’un dediği gibi kötüyü emreder.
Bu değerlendirmeler sonucunda cinsellik içeren, pornografik görüntüleri izlemek ve bakmak günahtır. Bunlardan kurtulmak için Allah’a sığınılmalı ve bu ortama götüren hal ve mekanlardan uzak durulmalıdır.

     Sorular ve İslamiyet internet web sayfasında “porno yayınları izlemek günah mı ?” sorusuna cevap olarak yukarı belirtildiği gibi İsra Suresi 32. ayete değinilmiş ve  İslam fıkıh alimlerinin günaha götüren her şeyin yasak olduğunu hususu hatırlatılmış ve müstehcen (açık,saçık) bu içerikleri izlemek caiz değil denilmiştir. Devamında ise Nur Suresi 30,31. ayetleri konuya alınmış ve yazıda sunulmuştur. Nur Suresi 30 ve 31. ayetler Türkçe mealen

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” (Diyanet İşleri Meali)

buyrulmaktadır. Bu hatırlatmalardan sonra bu davranışların zaman ile birlikte devan etmesi tekrarlanması ile de manevi ruh durumunu olumsuz olarak etkileyebilecek olmasını, alışkanlık ve tutku haline gelebilmesi ile de ahlakı bozulmalar ve zaaflara sebep olabilir denilmiştir.

     Bediüzzaman Said Nursi i Hazretleri (r.a.) da  “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma.” diyerek bu önemli konuya dikkat çekerek insanın her günah da küfre giden bir yol olduğu Lema’lar eserinde dile getirmiştir. Yani denmemeli bir kerecikten ne olur. Belki ilk giriş belki defalarca o günaha girişlerinizden biri olabilir. Fakat hangi seferinde sizi alıp götüreceğini, batıracağını bilemezsiniz. Allah (cc) eğer rahmet etmez ise mağfiret bulunmaz ise kendi idam beyanını imzalamak gibi olur. İşte bu açıdan her zaman dikkatli olunmalı, sağlam basılmalı ve öyle ilerlenmeli bu sınav yurdunda.

     Sorular bu sorunun günah boyutundan bir  başka çerçeveden bakmak gerekirse bu davranışlardan kaçınmanın insana  faydası, insanın ne kazancı olduğuna bakmaya gelinci Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetinden alınan harama bakmamak adlı video kısmını aşağıda izleyebilirsiniz. Hocaefendi (Ondan Allah razı olsun) bu sohbeti ile günahtan kimin için kaçınılmalıdır ve günahtan kaçınma insana ne kazandıracağı güzel dile getiriyor.

     Serdengeçti.org adresinin hazırlamış olduğu bir video ekliyoruz. Video da Hz.Ömer (r.a) devrinde yaşayan zinaya karşı göstermiş olduğu kahramanlığı ve Hz.Ömer(r.a) tarafından bildirilen kazanmış olduğu mükafat anlatılmaktadır. Bu destana gelmeden önce bu Genç’e seslenen, bu kahramanlığa seslenen Kur’an ayetleri ünlü hafızlar tarafından okunmaktadır.

     Cinsel içerikli görüntüleri izlememek için ne yapmak gerek sorusuna maddeler halinde ekleyelim:

 • Her şeyden önce  bizi gören ve gözetleyen Allah’ın varlığını hiçbir zaman unutmamalıyız ve yaptığınız kaçınmalar ve davranışları Allah rızası için yaptığınızı unutmamalıyız
 • Bu hal ve davranışlara girmekten veya bunlardan kurtulmaktan  Allah’a sığınılmalyız.
 • Zina konusunda Peygamber Efendimizin (s.a.s) şu hadisi şerifi unutulmamalıdır:
 • Ebu Umame ra’den rivayet edilmiştir:Genç bir delikanlı Peygamberimizin meclisine gelerek “Ey Allah’ın Resulü ! Zina etmem hususunda bana izin ver!” dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar “Sus, sus!” diye onu engellemeye çalıştılarsa da, Peygamberimiz asv “Bırakın da yanıma gelsin!” dedi. Gencin yanına gelmesi üzerine de ona “Annenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç “Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Allah beni sana feda kılsın” karşılığını verdi. Hz. Peygamber “(Sen nasıl istemiyorsan) diğer insanlar da annelerinin zina etmelerinden hoşlanmazlar. Peki kendi kızının zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç ““Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Ey Allahın resulü! Allah beni sana feda kılsın” cevabını verdi. Peygamber as bu kez “Sen hoşlanmadığın gibi diğer insanlar da kızlarının zina etmelerinden hoşlanmazlar. (Söyle bakalım) kızkardeşinin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” dedi. Genç buna da “Hayır istemem ey Allah’ın Rasulü! Canım sana feda olsun. Tabii ki bunu da istemem” dedi. Hz. Peygamber’in “İnsanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemez. Peki teyzenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurması üzerine, yine “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bunu da istemem” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez” dedikten sonra mübarek elini onun omzuna koyarak “Rabb’im! Bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, Onu zinadan koru!” diye dua etti. Bundan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi. (Ahmed, Taberani) 

 • Vakitlerimizi boş bırakmamalıyız. Sürekli bir uğraşın bir işin peşinde olmalıyız. Dinlenmeyi bile aktif bir dinlenme olarak değerlendirilmelidir.
 • Bizi bu bahsettiğimiz ortamlara çeken bütün unsurlardan uzak durmalıyız ve oluşturacak nedenleri de daha önceden tahmin etmeliyiz.
 • Tek başımıza kalmamaya özen göstermeliyiz. Cemaat olgusu içerisinde yer almalıyız ve her zaman güzel arkadaşlar ile birlikte olmalıyız. Onların bu konularda bizi denetlemesine izin vermeliyiz.

Selam ve dua ile…

Kaynaklar:

 • Prof.Dr.Faruk Beşer-  Cinsel içerikli görüntü seyretmek günah mı ? , “İslam ve Hayat Programı”, Küre Tv.
 • Sorularlaİslamiyet.com – Porno yayınlarını izlemek günah mı… ?, Cts, 17/03/2012 – 01:00
 • Serdengecti.org, youtube video yüklemeleri, Harama Bakmayan Gencin Destanı.
 • M.Fethullah Gülen, Sohbet ve Vaazları.
 • Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi.

Arjantinli Sergio’nun Müslüman Olma Hikayesi

Ağustos 23, 2012 2 yorum

Bu hikaye Arjantin’de yaşayan bir Müslüman kardeşimizin İslam ile tanışmasının ve Müslüman olmasının hikayesidir. Bu hikayemiz Mehtap Tv’de yayınlanan Kabe’ye Gönül Kervanları programında izledim ve izledikçe Rabbime hamd ve sena ettim. Size de inşallah aklımda kaldığı kadarıyla hikayesini kendi dilinden anlatmaya çalışacağım.

Adım Sergio. Arjantin de yaşıyorum. Araştırmayı ve okumayı çok seviyorum. Müslümanlık ile tanışmama da bu vesile oldu. Tv de izlediğim Hac görüntüleri beni etkilemişti. Zengin fakir ayırt edilmiyordu. Hepsi aynı hareket ederek Kabe’yi tavaf ediyorlardı.

İslam’ı araştırmam 11 Eylül saldırısı zamanlarına denk geliyordu ve İslam hakkında bir çok karalamaların olduğu zamandı. Terörle bağdaştırılan bir İslam ortaya konmaya çalışıyor. Fakat ben bunlara ilgi göstermiyorum ve fırsatlar bulmaya çalışarak İslam hakkımda bilgi sahibi olmak istiyordum.İslamiyeti araştırmaya başladım dönemlerde ise bir rahatsızlığım nedeni ile kendimi hastane de buldum ve gözleri açtığımda ise Hatice adında bir Müslüman bayanın başımda olduğunu gördüm. İslamiyet hakkında bilgileri hastalığım boyunca Hatice’den öğreniyordum. İyileştikten sonra da yanına çekinerek te olsa yanına gittim ve sonra iyi arkadaş olduk.

Diğer bir Müslanlarla tanışmam ise yeğenimin bir ihtiyacı üzerine bir makkete girmemiz vesile oldu.Oraya girdiğimizde onların Müslüman olduklarını anladım ve ilerleyen zamanlarda sık sık bir şeyler alarak onlara sürekli Müslümanlık adına sorular soruyordum. Sonra ihtiyacım olmayan şeyleri bile alarak sorularıma cevap arıyordum. Bu ihtiyacım olmayan şeyleri almam onların dikkati çekti ve bana “Müslüman mı olmak istiyorsun” diye sondular. Benim cavapım da “Evet” oldu. Kelime şahadet getirecek ve müslümanlığa girecektim ve fakat bu İslam’a giriş ile islamiyetin müslümanlığın vermiş olduğu sorumlukları; orucu, beş vakit namaz, haram helal ayrımı yapmam gerekiyordu.

Müslüman olarak bir kapıdan diğer bir kapıya giriş yapmış gibiydim. Artık bir müslümandım. Müslümanlığımı dört ay boyunca ailemden saklamıştım. Namazlarımı banyoda kılıyor , yemeklerde ki domuz etlerini ayırıyordum .Fakat ailem bu davranışlarımdan anladılar ki, bana “Müslüman mı oldun ?” diye sordular. Artık ailem müslüman olduğumu biliyordular ve bunu ilk başta ilk olarak iyi karşılamadılar, yaşantımın kötü gideceğini  ve derslerimin zayıflayacağını düşünüyorlardı. Fakat ben bunun tersine derslerime daha da sarıldım.

İslamiyet adına bazı sorularıma cevap bulamıyordum. Çevremdeki insanlardan bu soruların cevavabını bulamıyordum. Bir kitap fuarına gittim ve orada Hasan adında birisi ile tanıştım. Hasan bana bu sorularım adına kitaplar hediye etti. Bu kitaplar hem sorularıma cevap veriyor ve hem de bu kitapların içinde günlük hayatta müslümanın davranışlarını anlatan bilgiler içeriyordu.

 Beni müslümanlığa sevk eden Hac görüntüleri olduğunu söylemiştim. Namaz kılarken Kabe’ye dönüyorduk. Artık Kabe’yi tavaf etmek, Efendimiz’i (s.a.s) ziyeret etmek istiyordum. Beni Kabe’ye gitmeyi karar almamda diğer bir neden ise hastahanede tanıştığım Hatice’ydi. Hatice’nin maddi durumu iyi değildi fakat yıllarda para biriktirerek Hac parası biriktirmişti. Hac’ca gitme zamanı geldiğinde ise bir sağlık durumu nedeni ile Hacca  gitmek doktoru tarafından uygun görünmüyordu. Doktoru ameliyat olması gerektiğini söylüyordu. Çünkü Hatice’nin midesinde bir nevi tümör bulunuyordu. Bütün bu uyarılara rağmen Hatice Hacca girmişti. Hac’da sadece zemzem suyu içebiliyordu.Bu zemzem suyu içtiği zamanda ağrıları daha da artarmış ve hastaneye gitmek zorunda kalmıştı. Sonra ağrıları normal düzeye inmiş ve yine zemzem suyu içmeye devam etmişti. Haccı tamamlayıp Arjantin’e döndüğünde ise ağrıları kalmamıştı. Döndüğünde olması gereken ameliyat için tahliller yapılır ve  tümörün olmadığı anlaşılır.

Sergio’nun Umre görüntülerini de izledim. Rabbim umresini kabul ve makbul eylesin.(amin) Rabbim diğer Ajantinlilere ve diğer bütün insanlara bu güzelliği nasip etsin.(amin) Duanızı eksik etmeyiniz, Selametle…

%d blogcu bunu beğendi: