Arşiv

Archive for the ‘Bir Hadis Bir Yorum’ Category

Bir Hadis, Bir Yorum: Namaz

Mayıs 28, 2012 Yorum bırakın

“Namazı kasten terk etmeyin.Kim namazı kasten terk ederse, Allah’ın ve Resulü’nün himayesinden uzak olur.”(Ahmet b.Hanbel,VI,421)

Namaz, Allah’a kulluğun ikrarı, diğer bütün ibadetlerin bir sentezidir.Sadece şekilsel hareketler değil, bedenin, aklın ve kalbin katılımıyla gerçekleşen bir ibadettir.Namaz, beden için kıyam, rükü ve secde; dil için kıraat, tesbih, zikir ve dua; akıl ve kalp için ise düşünüp anlama, huşu ve manevi lezzettir.

Namaz kılmakla manevi dreceler kazanan insanın, bu ibadeti ihmal yada büsbütün terk etmekle ölüm ötesi hayatta aynı oranda ceza görmesi tabiidir.Bu durum , kainata hakim bulunan adalet ve dengenin bir gereğidir.Peygamberimiz (s.a.s) kıyamet gününde sorulacak ilk amelin namaz olacağını bildirmiştir.(Tirmizi,”Salat”,188).İslam bilginleri, namaz kılmamayı büyük günahlar arasında en üst basamakta zikretmişlerdir.

Namaz, ahlakı güzelleştirir.Gizli açık bütün kötülüklerden alıkoyar.İnsan hayatına bir imtizan ve istikamet kazandırır.Ayrıca, namaz işlenmiş hata ve günahların temizlenmesini de sağlar.Hür iradesiyle iman etmiş gerçek bir müminin, her türlü ibadetin kendisinde toplandığı namazı, terk etmesi asla mümkün değildir.

%d blogcu bunu beğendi: