Arşiv

Archive for the ‘İslami Bilgiler’ Category

Yer ve Yer Ehli

Eylül 6, 2012 Yorum bırakın

Allah, yeri ve gökleri yarattıktan sonra bunların arasında insan ve diğer canlıları yarattı.

İbn Abbâs (r.a) diyor ki: “Allah Teâlâ yerleri yarattı. Yerin birinci katının adı Demkâ’dır.Onun altında akim rüzgarı -faydasız sert yel- vardır. Âd kavmi bu rüzgar ile helak edilmiştir. Orada Tames adında birbirini yiyen yaratıklar yaşar. İkinci kat yerin adı Hulde’dir. Kafirlere azab için orada çeşitli araçlar vardır. Burada Buşim adında bir millet yaşar, bunlar için sevap ve ikab vardır. Üçüncü kat yerin adı Arak’dır.Burada katır büyüklüğünde süngüler gibi kuyrukları olan akrepler yaşar. Bu akreplerden biri kuyruğunu yeryüzündeki insanlardan birine vursa bütün insanlar helak olurdu. Dördüncü kat yerin adı Cerbâ’dır. Burası yılanların yeridir. Ayrıca burada Celham adında bir millet yaşar. Bunların uçmak için kanatlar var, fakat görmek için gözleri yoktur. Beşinci kat yerin adı Mulsa’dır. Burada kafirler için kükürt dağları vardır. Burada birbirini yiyen Mehtat adında kavim yaşar. Altıncı katın adı Siccin’dir. Cehennemliklerin amel defterleri  orada hıfzedilmektedir. Burada da Allah’a ibadet eden ve kuş suretinde Katat adında bir millet yaşar. Yedinci  kat yerin adı Acba’dır. Burada da Cuşûm adında bir millet yaşar.Son zamanlarda Ye’cuc ve Me’cuc çıkınça bunlar da meydana çıkıp Ye’cuc ve Me’cuc’u öldüreceklerdir. Şeytanda burada hapsedilmiştir.

Ebû’l-Leys’in anlattığına göre, Allah Teâlâ yeryüzünü ilk önce bir kızıl el taşı büyüklüğünde yarattı. Bu ilk yer Kâbe idi. Sonra göklerin yarattı ve yerleri ve su üzerine döşedi. Müfessirlerin beyanlarına göre yeryüzü o zaman su üzerinde çalkalanan bir gemi gibi idi.Sonra Allah Teâlâ Arş’tan melek indirdi ve ona yeri tutmasını emretti. O da bir elini doğudan ve bir elini batıdan kaldırarak yeri omuzlar üstüne aldı.

وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Allah her şey’e kaadirdir”, (El-Bakara:284)

Kaynak; Envâr-ül Aşıkîn-Yazıcıoğlu Ahmed BİCAN

%d blogcu bunu beğendi: