Arşiv

Archive for the ‘Peygamberler’ Category

Hz.Eyyûb Peygamberin Şeytan ile Konuşması

Eylül 2, 2012 Yorum bırakın

Bu video daha önceden Youtube üzerinden izlemiştim ve ilk izlememde de sonra ki izlemelerimde de beni etkileyen bir yönü var. Böyle bir konuşmayı bu şekilde cisimleştirmek somutlaştırmak ne kadar doğru ? Bunu sorgulamayacağım. Fakat kendini sürekli unutturan, varlığını sürekli gizleyerek işlerine devam eden şeytanı (ondan Allah’a sığınırım) akılda tutmak için hatırlamak için beynimize düşüncemize hitap eden bir görselliğin olduğu söylemek gerekir. Sürekli gözümüzün önüne getirme düşüncesi ile şerrinden sürekli Rabbimize sığınabiliriz ve bunu daha işten dile getirebiliriz.

Bu konuşmadan ders çıkarmamız gereken konu ise şeytanın oyunları ve hileleridir. Şeytan her insanın açıklığına zayıf veya hassas noktalarına göre hareket ediyor. Bir Peygamberde olsa onu yenme, kandırma ve sözlerine inandırma gayreti içerisinde .En has kulluk yapan kullara bile ” Çok iyi kulluk ediyorsun herkes Seni övüyor…” sözleri ile halis kulun hassas duygularını okşuyor ve besleyerek oyununa çekmeye çalışıyor. Fakat bunların da çaresini Hz.Eyyüb Peygamberin sözleri ve davranışları cevap veriyor. Selam ve dua ile…

Hz.Nuh (a.s)

Mayıs 23, 2012 Yorum bırakın

Hz. Nuh, Kur’ân’da zikri ve kıssası geçen peygamberlerdendir. Kırk yaşlarındayken peygamber oldu. Kendisine inanmayanların tufanla cezalandırılıp, yok edilmesi hadisesi olan “Nuh Tufanı” ile meşhurdur.
Hz. Nuh, önce kavmini gizliden gizliye dâvete başladı. Bir müddet sonra etrafındaki mü’min halkası genişledi ve açıktan dâvete başladı. Kavminin ileri gelenleri önce onunla alay etmeye başladılar, daha sonra ciddî bir şekilde tavır aldılar. Hz. Nuh, büyük bir azim ve sabırla senelerce hakkı tebliğe devam etti. Cenâb-ı Hakkın emir ve yasaklarını kavmine bildiriyor, fakat bir çoğu inanmıyordu. Sonunda Cenâb-ı Hak, Hz. Nuh’a büyük bir gemi yapmasını emretti.
Hz. Nuh, en büyük mu’cizesi olmak üzere, tarihteki ilk gemiyi inşâ etti. Gemi tamamlanınca, mü’minleri ve bütün hayvanlardan birer çiftini gemiye aldı. Vakit gelince büyük bir tufan çıktı ve her taraf sularla kaplandı. Nuh ve yanındakiler dışında herkes helâk oldu. Gemi, Muharrem’in 10. gününde, Cûdî Dağına (bk. Cebel-i Cûdî maddesi) oturdu.
İnsanoğlunun yeniden çoğalması Hz. Nuh ve ona inananlar sayesinde gerçekleştiği için ona “Âdem-i Sânî” (İkinci Âdem) denilmiştir. Kurân-ı Kerîm’de, başına gelen her olaya karşı şükrettiği için “Şekûr” (çok şükreden) sıfatıyla tavsif edilen Hz. Nuh, rivayetlere göre 1050 yaşlarında vefat etmiştir.

Peygamberlerin meslekleri nelerdir ?

Mart 4, 2012 Yorum bırakın

Kur’an-ı Kerim’de isimleri zikredilen peygamber efendilerimizin her birerleri bir veya birkaç dünya işiyle meşgul olmuşlar ve dünya geçimlerini bu yoldan tedarik etme yoluna başvurmuşlardır. Böylece hem insanlara güzel ve faydalı meslekleri öğretmişler, hem de insanlara boyun bükmekten kurtulmuşlardır. Bundan dolayı da tevhid akidesini kimseden korkmadan savunmuşlardır.

Kur’an’da İsimleri Geçen Peygamberler:

Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize (asm) kadar bir rivâyete göre 124.000, diğer bir rivâyete göre ise 224.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak yirmi sekiz tanesinin isimleri Kur’ân-ı Kerim’de zikredilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

1. Âdem….8. İsmâîl…. 15. Hârûn…… 22. Zekeriyya…

2. İdris…… 9. İshâk…. 16. Dâvûd….. 23. Yahyâ………

3. Nûh……. 10.Yâkûb… 17. Süleyman. 24. Îsâ…………

4. Hûd……. 11.Yûsüf…. 18. Yûnus…… 25. Üzeyr*……

5. Sâlih….. 12.Eyyûp…. 19. İlyas…… 26. Lokman*….

6. İbrâhîm. 13.Şuayb… 20. Elyesa…. 27. Zülkarneyn*

7. Lût…….. 14.Mûsâ….. 21. Zülkifl…. 28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüsselam)

* Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır:

Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal

BAZI PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ:

HZ. ADEM (AS): İlk ziraat mühendisi ve çiftçi idi.

HZ. ŞİD (AS): Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu idi.

HZ. İDRİS (AS): İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.

HZ. NUH (AS): Marangozların, gemicilerin, denizcilerin ve barbarosların piri idi.

HZ. HUD (AS): Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.

HZ. SALİH (AS): Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.

HZ. İBRAHİM (AS): Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Hz Süleyman (as)’a ve Mimar Sinan’a önderlik etmiştir.

HZ. LUD (AS): Tarihçi idi. Seyyahların, Evliya çelebilerin piridir.

HZ. İSMAİL (AS): Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. Yetmiş dil bilirdi. Tercümanların da piridir.

HZ. İSHAK (AS): Çoban idi.

HZ. YAKUB (AS): Çoban idi.

HZ. YUSUF (AS): Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.

HZ. EYYÜB (AS): Ziraatcı idi.

HZ. ŞUAYB (AS): Ziraatcı idi.

HZ. MUSA (AS): Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)’a hizmetçilik etmiştir.Bir büyüğe hizmet etmekte peygamber mesleklerinden biridir.

HZ. HARUN (AS): Vezir idi.

HZ. DAVUD (AS): Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut’un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

HZ. SÜLEYMAN (AS): Emir, hükümdar idi. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O’dur.

HZ. ZÜLKİFL (AS): Ekmek pişirirdi, fırıncıların piri idi.

HZ. İLYAS (AS): Dokumacı ve iplikçilerin piri idi.

HZ. YUNUS (AS): Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piri idi.

HZ. ÜZEYR (AS ): Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

HZ. LOKMAN (AS): Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

HZ. ZEKERİYYA (AS): Marangoz idi  Müsned, 2/405)

HZ. İSA (AS): Avcı idi. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piri idi. Aynı zamanda doktorların piridir..

HZ. MUHAMMED (SAV): Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.

Kaynak;http://www.sorularlaislamiyet.com

%d blogcu bunu beğendi: