Arşiv

Archive for the ‘Peygamber Tarihi’ Category

Hz.Nuh (a.s)

Mayıs 23, 2012 Yorum bırakın

Hz. Nuh, Kur’ân’da zikri ve kıssası geçen peygamberlerdendir. Kırk yaşlarındayken peygamber oldu. Kendisine inanmayanların tufanla cezalandırılıp, yok edilmesi hadisesi olan “Nuh Tufanı” ile meşhurdur.
Hz. Nuh, önce kavmini gizliden gizliye dâvete başladı. Bir müddet sonra etrafındaki mü’min halkası genişledi ve açıktan dâvete başladı. Kavminin ileri gelenleri önce onunla alay etmeye başladılar, daha sonra ciddî bir şekilde tavır aldılar. Hz. Nuh, büyük bir azim ve sabırla senelerce hakkı tebliğe devam etti. Cenâb-ı Hakkın emir ve yasaklarını kavmine bildiriyor, fakat bir çoğu inanmıyordu. Sonunda Cenâb-ı Hak, Hz. Nuh’a büyük bir gemi yapmasını emretti.
Hz. Nuh, en büyük mu’cizesi olmak üzere, tarihteki ilk gemiyi inşâ etti. Gemi tamamlanınca, mü’minleri ve bütün hayvanlardan birer çiftini gemiye aldı. Vakit gelince büyük bir tufan çıktı ve her taraf sularla kaplandı. Nuh ve yanındakiler dışında herkes helâk oldu. Gemi, Muharrem’in 10. gününde, Cûdî Dağına (bk. Cebel-i Cûdî maddesi) oturdu.
İnsanoğlunun yeniden çoğalması Hz. Nuh ve ona inananlar sayesinde gerçekleştiği için ona “Âdem-i Sânî” (İkinci Âdem) denilmiştir. Kurân-ı Kerîm’de, başına gelen her olaya karşı şükrettiği için “Şekûr” (çok şükreden) sıfatıyla tavsif edilen Hz. Nuh, rivayetlere göre 1050 yaşlarında vefat etmiştir.

Hz.Yusuf (a.s)

Mayıs 23, 2012 2 yorum

Hz.Yusuf'un kuyuya atıldığı yer.Kur’ân-ı Kerimde adı geçen İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birisi olup, Hz. Yakub’un (a.s.) oğludur.
Kendisine ilim ve hikmet verilmişti. Ayrıca rüyaları yorumlama özelliği de vardı. Saati ilk defa kullanan yine Hz. Yusuf oldu. Kur’ân-ı Kerimde “Ahsenü’l-Kasas” (Kıssaların En Güzeli) olarak ifade edilen Yusuf Sûresinde onun kıssasına ayrıntılı olarak yer verilir.
Hz. Yusuf’un on bir tane erkek kardeşi vardı. Fevkalâde güzel ve son derece zekî idi. Ağabeyleri, Hz. Yakub’un Yusuf’a olan ilgisi ve sevgisini kıskanıyorlardı.
Yusuf (a.s.) bir gece rüyasında on bir yıldızın, güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası rüyanın, Yusuf’un büyük bir adam olacağına işaret olduğunu anladı ve Yusuf’a rüyasını ağabeylerine anlatmamasını söyledi. Ancak, ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Yusuf’u öldürüp bir yere atmayı planladılar. Babalarından izin alarak, gezip eğlenmek bahanesiyle Yusuf’u alıp kırlara götürdüler. Onu bir kuyuya attılar, gömleğini de kana bulayıp babalarına götürerek, “Yusuf’u kurt kaptı” diye yalan söylediler.
Kuyunun yanından geçmekte olan bir kafile Yusuf’u buldu ve köle olarak satmak üzere alıp, Mısır’a götürdüler. Az bir fiyatla onu Mısır Azizine (Maliye Bakanına) sattılar.
Azizin hanımı Züleyha Yusuf’a göz koydu. İsteklerine cevap vermeyen Yusuf’a iftira etti ve onu hapse attırdı. Hz. Yusuf senelerce hapiste kaldı.
Hükümdar bir gece rüya gördü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Hz. Yusuf’un rüya yorumu yaptığını öğrendi ve onu hapisten çıkarıp, rüyasını anlattı. Hz. Yusuf, yedi sene bolluk olacağını, peşinden gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yusuf’u maliye bakanlığına getirdi. Yusuf (a.s.) bolluk yıllarında bütün ambarları zahire ile doldurttu; kıtlık yılları gelince bu zahireyi halka dağıtmaya başladı. Aynı kıtlık, Hz. Yusuf’un babasının memleketi olan Ken’an Diyarında da yaşandı. Yusuf’un (a.s.) kardeşleri de zahire almak için Ken’an ilinden Mısır’a geldi. Sonunda Yusuf (a.s.) kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affettiğini belirterek, “Bugün azarlanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlar. O merhametlilerin merhametlisidir” (Yusuf Sûresi, 92) buyurdu. Yusuf (a.s), babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır’a davet etti.
Ailesi Mısır’a vardığında Yusuf (a.s.) anne ve babasını tahta oturttu; diğer onbir kardeşi ise Hz. Yusuf’un önünde eğildiler. O zaman Yusuf (a.s); “Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim, dilediğine lûtufkardır. O şüphesiz, çok iyi bilendir, Hakîmdir.” (Yusuf Sûresi,100) dedi. Bu şekilde İsrailoğulları, Filistin’den Mısır’a gelip yerleşmiş oldu.

%d blogcu bunu beğendi: