Arşiv

Archive for the ‘El Latif’ Category

Esmaü’l Hüsna’dan El-Latif (c.c)

Ağustos 31, 2011 Yorum bırakın

Latif:Lütfedici, gizliyi bilen demektedir.

   “Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder.O, Latif olandır, haberdar olandır.”(E’nam s.103) ” O, yarattığını bilmez mi?O, Latif’tir; Habir’dir.”(Mülk s.14).”Allah kullarına lutufkardır, dilendiğini rızıklandırandır.O kuvvetlidir, güçlüdür.”(Şura s.19)

    Allah kullarına karşı lutuf sahibidir.Kulluğunu bilen, vazifesini doğru yapan kullarına çok lutufkardır.Onları çeşitli lutuflarla öyle mutlu kılar ki akıllar onu kavramaktan acizdir.Her dilediğini bir şekilde rızıklandırır.Kullarından her birini büyük hikmeti içeren “dilediği”ne göre bir çeşit lutuf ile seçkin kılar.Ve öyle güçlü, öyle azizdir ki her şeye ve herkese karşı dilediğini gibi iradesini uygulamaya, va’dini yerine getirmeye kadir ve hiçbir sebeb ve şekilde mağlub edilemez, her yönden galibdir.Onun için dinini doğru tutan kullarını o korkunç “saat” geldiği zaman perişan etmez, kuvvet ve izzetiyle türlü lutuflarından nasiblendirir.

   O’nu dürbünlerle, teleskoplarla aramaya kalkmamalı, hem de gözler görmüyor diye gözlerden, gönüllerden uzak, ihtiyaçalardan, dileklerden , doğru doğru haberdar olmaz sanıp da O’ndan dönmemeli, eğri yollara sapmamalıdır.O Lutuf sahibi ve herşeyden haberdar olan en görmeyen gözleri görür, en gizli, en duyumayan sırlarından ve eğilimlerinden haberdardır.O, onlara kendilerinden yakındır. O’na ibadet etmek ve işleri ısmarlamak için şart, O’nu görmek değil, O’nun göremesi, lutuf sahibi ve her şeyden haberdar olması ve O’na ihlas ve tevhid ile zat ve sıfatlarına, fiillerine ve lutuflarına iman edilmelidir.

Kur’an-ı Kerim’de yedi yerde Yüce Allah, kendini Latif olarak vasıflandırmıştır.

(Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi,Kalblerin Anahtarı)

Selam ve dua ile…

%d blogcu bunu beğendi: