Arşiv

Archive for the ‘Namaz’ Category

Bir Hadis, Bir Yorum: Namaz

Mayıs 28, 2012 Yorum bırakın

“Namazı kasten terk etmeyin.Kim namazı kasten terk ederse, Allah’ın ve Resulü’nün himayesinden uzak olur.”(Ahmet b.Hanbel,VI,421)

Namaz, Allah’a kulluğun ikrarı, diğer bütün ibadetlerin bir sentezidir.Sadece şekilsel hareketler değil, bedenin, aklın ve kalbin katılımıyla gerçekleşen bir ibadettir.Namaz, beden için kıyam, rükü ve secde; dil için kıraat, tesbih, zikir ve dua; akıl ve kalp için ise düşünüp anlama, huşu ve manevi lezzettir.

Namaz kılmakla manevi dreceler kazanan insanın, bu ibadeti ihmal yada büsbütün terk etmekle ölüm ötesi hayatta aynı oranda ceza görmesi tabiidir.Bu durum , kainata hakim bulunan adalet ve dengenin bir gereğidir.Peygamberimiz (s.a.s) kıyamet gününde sorulacak ilk amelin namaz olacağını bildirmiştir.(Tirmizi,”Salat”,188).İslam bilginleri, namaz kılmamayı büyük günahlar arasında en üst basamakta zikretmişlerdir.

Namaz, ahlakı güzelleştirir.Gizli açık bütün kötülüklerden alıkoyar.İnsan hayatına bir imtizan ve istikamet kazandırır.Ayrıca, namaz işlenmiş hata ve günahların temizlenmesini de sağlar.Hür iradesiyle iman etmiş gerçek bir müminin, her türlü ibadetin kendisinde toplandığı namazı, terk etmesi asla mümkün değildir.

Hırsızlığın En Kötüsü: Namazdan Çalmak

Ağustos 31, 2011 Yorum bırakın

İslam’ın biz müslümanlara şart koştuğu beş temel ilkeden biri olan namaz, biz müslümanlar için Allah’a yaklaşmak, ona şükretmek ve onun rızasını kazanmak için vazgeçilmez ibadettir.Ahirette ilk olarak sorulacak olan namazın faziletini kavramak çok önemlidir.

Yüce Allah evreni ve biz insanları yaratırken bir çok nimeti beraberinde yaratmış.Bizim dünyada yaşantımızı devam ettirmemiz için dünya aleminde bir çok canlı vaya cansız varlığı hizmetimize vermiştir.Bu konu ile ilgili bir çok ayettede bahsedilmiştir.Kur’an-ı Kerim’de sıkça geçen “Halen şükretmiyecek misiniz?” ayeti bunun apaçık bir göstergisidir.

Rabbimiz bu nimet için bize farz kıldığı namazı ne kadar doğru kılıyoruz.Yarattığı her şey bir mükemmellik bulunun doğa için ne kadar şükrediyoruz.Şükrün en iyi ifade edildiği namazı doğru ve eksiksiz kılmak gerekir.Beş vakitte secdeye vardığımız namazda sadece Allah rıza için ve onun huzurunda olduğumuzu unutmayarak namaz kılmak gerekir.Şeytanın hiç hoşuna gitmeyen davranışlardan biri olan insanın namaz kılmasıdır.İnsan namaz kılmaya başladığı andan ihtibaren insanı namazını tam anlamıyla kılamasına mani olmaya çalışır.Özelliklede kulun secdeye kapanması onu deli eder.Kendi kendine ” ademoğlu secde etti, ben ise Allah’ın emrinden çıktım.” diye söylenir.

İnsan namaza başladığında bunun varkına varaçaktır.Aklına gelmeyen binbir türlü fikir aklına gelecektir.Bunlarının mimarı ise şeytan başkası değildir.İnsanın namazını hızlı hızlı kılması ister, secdede fazla kalması istemez.İnsanın namazdan çalması için yani tam anlamıyla namazı kılmasını engellemek için elinden geleni yapar.”Hey sağ bak, şitt sola bak, şu adama bak ” vb. şekillerde vesvese verir.Bu vesveselere kanmak namazı idrak etdemeyişimize neden olur.”Kaçınçı rekattayım, hangi duayı okudum” diye sonra sormaya başlarız kendimize.

Bu konu hakkında güzel bir örnek sunmak istiyorum size.Ebu Hanife’ye ne sorarsalar bilirmiş.Adamım biride koyduğu parasının yerini unutmuş ve Ebu Hanife’ye sormuş.Ebu Hanifi’de “Git şurada iki rekat namaz kıl gel” demiş. Adam tam namazını kılacakmış ki birden paranın yerini hatırlamış.Adam sonra Ebu Hanife’ye “Daha namaz kılmadan paranın yerini hatırladım” demiş.İşte müslüman kardeşlerim gizem zaten burda. Namaz kılmasını istemeyen şeytan iyi iş başında.

Şeytan insanın önce namaz kılmasını istemez, insan bu kısmı aşar namaz kılmaya başlarsa da namazı tam anlamıyla eda etmenizi istemez.İşte bu düşmanımızı yenmemiz için kendimize daha fazla namaza varerek namaz kılmalıyız.Bunun için öncelikle okuduğumuz bütün arapça ayetlerini ve duaların manaları bilmeliyiz.Sonrada Allah’ın huzurunda olduğumuzu unutmayarak namazı kılmalıyız.

Selam ve dua ile…

%d blogcu bunu beğendi: