Arşiv

Archive for the ‘Sorular ve Cevaplar’ Category

Cinsel içerikli görüntü seyretmek günah mı ?

Ağustos 21, 2013 Yorum bırakın

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

     Allah’ın Rahmeti ve Bereketi üzerine olsun Kardeşim. Gün geçmiyor ki günahlara bir kapı açılıp bir kapı kapanmasın. Allah (c.c),  değişen zaman ile birlikte, farklılaşan mekan ile insanın dünyadaki sınavları da değiştirip, farklılaştırıyor. Bu yeni günah kapıları ise bazı büyük günahların yeni tali kollarını oluşturuyor. Günümüze baktığımızda ise hızla artan teknolojik gelişmeler ile cep telefonlarından bilgisayarlara kadar görsel cihazların nimet olmalarının, helal dairesinde kullanılmalarında dışında günaha pencere açan aletler olarak karşımıza çıkması “Cinsel içerikli görüntü seyretmek veya bakmak günah mı?” sorusunu beraberinde getiriyor. İşte bu soruya cevap bulmak için İslam bilginlerin, alimlerin ve konu ile ilgili uzmanların söylediklerini değerlendireceğiz.
     Prof.Dr.Faruk Beşer Hocamızın konumuzla ilgili vurgu yapmış olduğu noktalardan biri “bu ilişki durumlarının normal ilişkileri dışında olduğu ve normal olmadığıdır. Bundan daha önemlisi bu yapılan davranışların küçümsenmesi ile gerçek zinaya doğru insanı götürebilmesidir.” Bu açıdan bakıldığında cinsel içerikleri izlemek veya bakmak her ne kadar gerçek zina kadar olmasa da günah ve günaha giden bir yoldur. Zina yoluna sevk eden bir tali bir kol veya yol olarak görülebilir ve ayet ışında bakıldığında ise zinaya yaklaşmayın (İsra Suresi 32. ayet) buyrulmaktadır. İşte cinsel içerikleri izlemek veya bakmak zinaya yaklaşmanın bir yolu olduğunu ise yukarıda söylemiştik. Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise bu zinaya giden yolların kaygan bir zemin olmasıdır. İnsan bu günahlarla büyük günahlar içinde birden kendini bulabilir.
Manevi duyguları bu davranışları ile sönebilir ve körelebilir. Ruhen bu manevi hislerin ölümüne sebep olabilir.
Bir yönü de nefse tabi olmak demektir. Ve nefis Hz.Yusuf’un dediği gibi kötüyü emreder.
Bu değerlendirmeler sonucunda cinsellik içeren, pornografik görüntüleri izlemek ve bakmak günahtır. Bunlardan kurtulmak için Allah’a sığınılmalı ve bu ortama götüren hal ve mekanlardan uzak durulmalıdır.

     Sorular ve İslamiyet internet web sayfasında “porno yayınları izlemek günah mı ?” sorusuna cevap olarak yukarı belirtildiği gibi İsra Suresi 32. ayete değinilmiş ve  İslam fıkıh alimlerinin günaha götüren her şeyin yasak olduğunu hususu hatırlatılmış ve müstehcen (açık,saçık) bu içerikleri izlemek caiz değil denilmiştir. Devamında ise Nur Suresi 30,31. ayetleri konuya alınmış ve yazıda sunulmuştur. Nur Suresi 30 ve 31. ayetler Türkçe mealen

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” (Diyanet İşleri Meali)

buyrulmaktadır. Bu hatırlatmalardan sonra bu davranışların zaman ile birlikte devan etmesi tekrarlanması ile de manevi ruh durumunu olumsuz olarak etkileyebilecek olmasını, alışkanlık ve tutku haline gelebilmesi ile de ahlakı bozulmalar ve zaaflara sebep olabilir denilmiştir.

     Bediüzzaman Said Nursi i Hazretleri (r.a.) da  “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma.” diyerek bu önemli konuya dikkat çekerek insanın her günah da küfre giden bir yol olduğu Lema’lar eserinde dile getirmiştir. Yani denmemeli bir kerecikten ne olur. Belki ilk giriş belki defalarca o günaha girişlerinizden biri olabilir. Fakat hangi seferinde sizi alıp götüreceğini, batıracağını bilemezsiniz. Allah (cc) eğer rahmet etmez ise mağfiret bulunmaz ise kendi idam beyanını imzalamak gibi olur. İşte bu açıdan her zaman dikkatli olunmalı, sağlam basılmalı ve öyle ilerlenmeli bu sınav yurdunda.

     Sorular bu sorunun günah boyutundan bir  başka çerçeveden bakmak gerekirse bu davranışlardan kaçınmanın insana  faydası, insanın ne kazancı olduğuna bakmaya gelinci Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetinden alınan harama bakmamak adlı video kısmını aşağıda izleyebilirsiniz. Hocaefendi (Ondan Allah razı olsun) bu sohbeti ile günahtan kimin için kaçınılmalıdır ve günahtan kaçınma insana ne kazandıracağı güzel dile getiriyor.

     Serdengeçti.org adresinin hazırlamış olduğu bir video ekliyoruz. Video da Hz.Ömer (r.a) devrinde yaşayan zinaya karşı göstermiş olduğu kahramanlığı ve Hz.Ömer(r.a) tarafından bildirilen kazanmış olduğu mükafat anlatılmaktadır. Bu destana gelmeden önce bu Genç’e seslenen, bu kahramanlığa seslenen Kur’an ayetleri ünlü hafızlar tarafından okunmaktadır.

     Cinsel içerikli görüntüleri izlememek için ne yapmak gerek sorusuna maddeler halinde ekleyelim:

 • Her şeyden önce  bizi gören ve gözetleyen Allah’ın varlığını hiçbir zaman unutmamalıyız ve yaptığınız kaçınmalar ve davranışları Allah rızası için yaptığınızı unutmamalıyız
 • Bu hal ve davranışlara girmekten veya bunlardan kurtulmaktan  Allah’a sığınılmalyız.
 • Zina konusunda Peygamber Efendimizin (s.a.s) şu hadisi şerifi unutulmamalıdır:
 • Ebu Umame ra’den rivayet edilmiştir:Genç bir delikanlı Peygamberimizin meclisine gelerek “Ey Allah’ın Resulü ! Zina etmem hususunda bana izin ver!” dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar “Sus, sus!” diye onu engellemeye çalıştılarsa da, Peygamberimiz asv “Bırakın da yanıma gelsin!” dedi. Gencin yanına gelmesi üzerine de ona “Annenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç “Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Allah beni sana feda kılsın” karşılığını verdi. Hz. Peygamber “(Sen nasıl istemiyorsan) diğer insanlar da annelerinin zina etmelerinden hoşlanmazlar. Peki kendi kızının zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç ““Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Ey Allahın resulü! Allah beni sana feda kılsın” cevabını verdi. Peygamber as bu kez “Sen hoşlanmadığın gibi diğer insanlar da kızlarının zina etmelerinden hoşlanmazlar. (Söyle bakalım) kızkardeşinin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” dedi. Genç buna da “Hayır istemem ey Allah’ın Rasulü! Canım sana feda olsun. Tabii ki bunu da istemem” dedi. Hz. Peygamber’in “İnsanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemez. Peki teyzenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurması üzerine, yine “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bunu da istemem” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez” dedikten sonra mübarek elini onun omzuna koyarak “Rabb’im! Bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, Onu zinadan koru!” diye dua etti. Bundan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi. (Ahmed, Taberani) 

 • Vakitlerimizi boş bırakmamalıyız. Sürekli bir uğraşın bir işin peşinde olmalıyız. Dinlenmeyi bile aktif bir dinlenme olarak değerlendirilmelidir.
 • Bizi bu bahsettiğimiz ortamlara çeken bütün unsurlardan uzak durmalıyız ve oluşturacak nedenleri de daha önceden tahmin etmeliyiz.
 • Tek başımıza kalmamaya özen göstermeliyiz. Cemaat olgusu içerisinde yer almalıyız ve her zaman güzel arkadaşlar ile birlikte olmalıyız. Onların bu konularda bizi denetlemesine izin vermeliyiz.

Selam ve dua ile…

Kaynaklar:

 • Prof.Dr.Faruk Beşer-  Cinsel içerikli görüntü seyretmek günah mı ? , “İslam ve Hayat Programı”, Küre Tv.
 • Sorularlaİslamiyet.com – Porno yayınlarını izlemek günah mı… ?, Cts, 17/03/2012 – 01:00
 • Serdengecti.org, youtube video yüklemeleri, Harama Bakmayan Gencin Destanı.
 • M.Fethullah Gülen, Sohbet ve Vaazları.
 • Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi.

Kur’an nasıl okunmalıdır ?

Mart 23, 2012 Yorum bırakın

Kur’an tertîl üzere nâzil olmuştur, tertîl üzere okunmalıdır

Hz. Peygamber (asm); “Allah, Kuran’ı indirildiği şekilde okuyanı sever.” sözleriyle Kuran’ı tertîl ile okumayı teşvik etmişlerdir. (İbnü’l-Cezerî). Nitekim Kur’an-ı Kerim’deki “Kuran’ı açık açık, tane tane (tertîl ile) oku.” (Müzzemmil, 4) ayet-i kerimesi de bu konuyu açık bir şekilde anlatmaktadır. Âlimler bu ayetle ilgili olarak bazı yorumlarda bulunmuşlardır.

Fahreddin Râzi; “Kuran’ı tertîl ile okumak; manasını anlayarak, ayetlerin içerdiği gerçekleri iyice düşünerek okumaktır. Allah’ın (cc) azametini belirten ayetleri, bu azameti gönlünde hissederek, tehdid ve müjdeyi içeren ayetleri de, ümit ve korku duygularıyla dolup taşarak okumaktır.” demektedir. Gazâli de, Kur’an okumaktan maksadın, manasını anlamak ve üzerinde düşünmek olabileceğini; bunun için de Kuran’ın tertil üzere okunmasının gerekli olduğunu vurgulamıştır. (İhyâ-i Ulumiddin) Bu açıklamalar ışığında: Kuran’ın tertîl ile okunmasını; onun anlamını düşünerek, harflerin çıkış yerlerine ve tecvide dikkat ederek, anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak, bir hadiste belirtildiği gibi, hitap ifade eden yerlerde karşıdakine hitab eder gibi bir ses tonuyla, durulacak yerde durup, geçilecek yerde geçerek, ağır ağır, Kuran’ın gerçek amacını hem duyup, hem de dinleyenlere duyurarak okumaktır, şeklinde açıklayabiliriz. (Ali Ünal, Kuran’da Temel Kavramlar)

Kur’an yedi harf ve yedi kıraat üzere okunabilir

Hz. Peygamber’in (asm); “Kur’an yedi harf üzerine nâzil olmuştur. Bunlardan kolayınıza geleni okuyunuz!..” manasıyla açıklanan sözleri kıraatin çeşitlerini ifade eder. Hadis; Hişâm b. Hakîm’in namazda Furkan suresini, kendi başka bir okuyuşla okuduğuna şahid olan Hz. Ömer’in, Hişâm’ı yakapaça ederek Peygamber’in (asm) bildiğinden huzuruna çıkarması üzerine söylenmiştir. (Fedâîlu’l-Kur’ân)

Hadisteki “Yedi Harf”ten maksat: Kur’an-ı Kerim’in okunuş tarzları olarak, Allah (cc) tarafından nâzil olan farklı ve birden fazla olan kıraatlardır. Bunlardan her hangi birisini okumak, nâzil olan Kuran’dan bir kısmını okumak demektir. İşte bu farklı okunuşların, Kuran’da yediye kadar çıktığı, İbn Kuteybe (276/889), Ebu’l-Fadl er-Râzi (454/1062) ve İbnu’l-Cezerî (833/1429) gibi büyük âlimler tarafından, ayrı ayrı örnekler verilmek suretiyle ortaya konulmuştur. Özel olarak da, Kuran’ın bazı kelimelerinde aynı durum mevcuttur. Ancak bu farklı durumun, Kuran-ı Kerim’in her kelimesinde olması ve aranması da gerekli değildir. (Abdulaziz b. Abdulfettâh el-Kârî, Hadisu’l-Ahrufi’s-Seb’a; Mecelletu Kulliyyeti’l Kur’ani’l-Kerîm, el-Aded)

Asr-ı Saadet’te sahabeler arasında kıraatlarda bazı farklılıklar görülüyordu. Bunlar, Kıraat ilminin ikinci kaynağı olarak belirlenmiştir. Bu farklılıkların çözümü için, Hz. Peygamber (asm) sahabeler arasında hakemlik yapmış ve her iki tarafın da okuduğunu: “Böyle de nâzil oldu.” mealindeki sözleriyle onaylamıştır.

Hişam b Hakîm ile Ömer b. Hattâb arasında, Furkan suresiyle ilgili olarak geçen ihtilaf bunun en çarpıcı örneğidir. (Buhâri, Fedâilu’l-Kur’an)

Hz. Osman zamanında, yine kıraatlar konusunda ve yine sahabeler arasında çıkan farklı okuyuşlar Hz. Osman’ı imam mushafları toplamaya yöneltmiştir.

Hz. Osman’ın çoğalttırarak Mekke, Medine, Küfe, Basra ve Şam gibi şehir merkezlerine gönderdiği mushaflarda mukayyed bulunan yazım (yani resmi hat) farklılıkları da, Kıraat ilmi kaynakları arasında görülür.

Sahabe ve Tabiîn ile Tebe-i Tâbiîn’den olarak, sika, yani güvenilirlik özelliğine sahib olan âlimler tarafından nakledilen ve hiç bir itiraza da uğramaksızın, İslam ümmetince kabul gören kıraat ihtilafları da bu kaynaklardan sayılmaktadır. (el-Hâc Muhyiddîn Abdulkâdir el-Hatîb)

Kıraatın Kısımları

Kıraat ilminin ileri gelen âlimlerinden İbnu’l-Cezerî, Kur’an-ı Kerim’in kıraatlarını Mütevatir kıraatlar; Sahih kıraatlar; Şaz kıraatlar diye üç kısma ayırarak hükümlere bağlamıştır:

Mütevatir kıraatları belirlemek için şu üç özelliği tesbit etmiştir.

1) “Kur’an” diye okunacak kıraat vechinin, bir tek îrab yönüyle de olsa, Arapçaya uygun olması.

2) Halife Hz. Osman (ra) tarafından çoğaltılarak Mekke, Medine, Küfe, Basra ve Şam’a gönderilen imam mushaflardan birinin yazı şekline, takdiren de olsa uygun düşmesi.

3) O okuma şeklinin yani vechin bizlere kadar tevâtür yoluyla gelip ulaşmış olması. (İbnu’l-Cezerî)

“Bir tek îrab yönüyle de olsa, Arapçaya uygun olması” ifadesi: “Sened zinciri bakımından tevâtür derecesine varan, yazı şekli bakımından da Hz. Osman (ra) mushaflarındaki şekle uygun olan bir telaffuz olayının, lugat âlimlerince bilinmemiş olsa bile, Arab edebiyatında bir kullanımının kesinlikle var olması” şeklinde anlaşılmalıdır. (Abdulaziz b. Abdulfettâh el-Karî)

İkinci maddedeki “takdiren”den maksat ise, Kuran’a mahsus olan bir yazı şeklinin, birden fazla okunabilme özelliği taşıması demektir. Mesela: Bu maddede söz konusu edilen mushafların hepsinde de, aynı şekilde yazıları bazı kelimelerin, bulundukları farklı surelerde farklı ve müteaddid okunuşu, işte bu “takdiren” lafzının anlamıdır. Fatiha, Âli İmran ve Nas surelerindeki (S) şeklinde yazılmış bulunan bu kelimenin, şekli değiştirilmeden Fatiha’da “Meliki” ve “Mâliki”, Âli İmran’da “Mâliki” ve Nâs’da da “Meliki” telaffuzlarıyla okunması, durumun en çarpıcı örneğidir.

Buradaki “tevatür”den maksat, “yalan üzerinde birleşmeleri aklen ve adeten caiz ve mümkün görülmeyen, sayı bakımından da çok olan bir cemaatın görülmüş yahut ta işitilmiş bir şeye dair verdiği haberdir ki, işitenler üzerinde haber verilen şey hakkında kesin bilgi ifade eder.” (Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn)

İşte, günümüzde bu üç özelliği (bu üç rüknü) kendisinde taşıyan kıraatlar, “Kıraat-ı aşere”den başkası değildir. Bu kıraatlar yani “On Kıraat”, bütün İslam dünyasınca itirazsız kabul gören, okunan ve okutulan kıraatlardır. Bunlara: “On İmamın Kıraatı” yani: “On İmamın Okuyuşu” veya orijinal adıyla-: Kıraatu’l-E’immeti’l-Aşera” denilmektedir. (İbnu’l-Cezerî)

Bu terimler arasında geçen “İmam” kelimesinden maksat: Öncelikle Kur’an-ı Kerim’in hâfızı olan; ikinci olarak da, kıraat ve i’rab vecihlerinin detaylarını bilen; üçüncüsü, kelimelerin lugat ve ıstılah manalarını anlayan; dördüncüsü, kıraatlardaki kusurları çok iyi gören ve kaynakları iyice tarayabilen âlimlerdir. Bir diğer ifadeyle: İslam dünyasının her tarafından, Kuran’la ilgili bilgileri almak isteyen herkesin, kendilerine başvuracağı kudretli âlim ve fâzıl kimselerdir. (İbnu Mucahid, Kitâbu’s-Seb’a)

Mütevatir kıraatları, bu vasıflara sahib olan imamlar, nesilden nesile ve kuşaktan kuşağa gerçek anlamıyla ve hakkını vererek aktarmak suretiyle, günümüze ulaştırmışlardır. Bu Mütevatir “On Kıraat”ın her biri, kesinlik ve makbuliyet bakımından, diğerinden farksızdır. Çünkü bunlar, Sahih kıraatlardır. Reddedilmesi caiz olmadığı gibi, inkar edilmeleri de helal değildir. İşte bu özelliklerinden dolayı da, bu kıraatları insanlığın kabul etmeleri ve bunlarla amel etmeleri vacibtir. (İbnu’l-Cezerî)

Türkiye’de yaygın olan kıraat ise Asım kıraatidir. 

http://www.sorusorcevapbul.com

%d blogcu bunu beğendi: