Cinsel içerikli görüntü seyretmek günah mı ?

Ağustos 21, 2013 Yorum bırakın

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

     Allah’ın Rahmeti ve Bereketi üzerine olsun Kardeşim. Gün geçmiyor ki günahlara bir kapı açılıp bir kapı kapanmasın. Allah (c.c),  değişen zaman ile birlikte, farklılaşan mekan ile insanın dünyadaki sınavları da değiştirip, farklılaştırıyor. Bu yeni günah kapıları ise bazı büyük günahların yeni tali kollarını oluşturuyor. Günümüze baktığımızda ise hızla artan teknolojik gelişmeler ile cep telefonlarından bilgisayarlara kadar görsel cihazların nimet olmalarının, helal dairesinde kullanılmalarında dışında günaha pencere açan aletler olarak karşımıza çıkması “Cinsel içerikli görüntü seyretmek veya bakmak günah mı?” sorusunu beraberinde getiriyor. İşte bu soruya cevap bulmak için İslam bilginlerin, alimlerin ve konu ile ilgili uzmanların söylediklerini değerlendireceğiz.
     Prof.Dr.Faruk Beşer Hocamızın konumuzla ilgili vurgu yapmış olduğu noktalardan biri “bu ilişki durumlarının normal ilişkileri dışında olduğu ve normal olmadığıdır. Bundan daha önemlisi bu yapılan davranışların küçümsenmesi ile gerçek zinaya doğru insanı götürebilmesidir.” Bu açıdan bakıldığında cinsel içerikleri izlemek veya bakmak her ne kadar gerçek zina kadar olmasa da günah ve günaha giden bir yoldur. Zina yoluna sevk eden bir tali bir kol veya yol olarak görülebilir ve ayet ışında bakıldığında ise zinaya yaklaşmayın (İsra Suresi 32. ayet) buyrulmaktadır. İşte cinsel içerikleri izlemek veya bakmak zinaya yaklaşmanın bir yolu olduğunu ise yukarıda söylemiştik. Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise bu zinaya giden yolların kaygan bir zemin olmasıdır. İnsan bu günahlarla büyük günahlar içinde birden kendini bulabilir.
Manevi duyguları bu davranışları ile sönebilir ve körelebilir. Ruhen bu manevi hislerin ölümüne sebep olabilir.
Bir yönü de nefse tabi olmak demektir. Ve nefis Hz.Yusuf’un dediği gibi kötüyü emreder.
Bu değerlendirmeler sonucunda cinsellik içeren, pornografik görüntüleri izlemek ve bakmak günahtır. Bunlardan kurtulmak için Allah’a sığınılmalı ve bu ortama götüren hal ve mekanlardan uzak durulmalıdır.

     Sorular ve İslamiyet internet web sayfasında “porno yayınları izlemek günah mı ?” sorusuna cevap olarak yukarı belirtildiği gibi İsra Suresi 32. ayete değinilmiş ve  İslam fıkıh alimlerinin günaha götüren her şeyin yasak olduğunu hususu hatırlatılmış ve müstehcen (açık,saçık) bu içerikleri izlemek caiz değil denilmiştir. Devamında ise Nur Suresi 30,31. ayetleri konuya alınmış ve yazıda sunulmuştur. Nur Suresi 30 ve 31. ayetler Türkçe mealen

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” (Diyanet İşleri Meali)

buyrulmaktadır. Bu hatırlatmalardan sonra bu davranışların zaman ile birlikte devan etmesi tekrarlanması ile de manevi ruh durumunu olumsuz olarak etkileyebilecek olmasını, alışkanlık ve tutku haline gelebilmesi ile de ahlakı bozulmalar ve zaaflara sebep olabilir denilmiştir.

     Bediüzzaman Said Nursi i Hazretleri (r.a.) da  “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma.” diyerek bu önemli konuya dikkat çekerek insanın her günah da küfre giden bir yol olduğu Lema’lar eserinde dile getirmiştir. Yani denmemeli bir kerecikten ne olur. Belki ilk giriş belki defalarca o günaha girişlerinizden biri olabilir. Fakat hangi seferinde sizi alıp götüreceğini, batıracağını bilemezsiniz. Allah (cc) eğer rahmet etmez ise mağfiret bulunmaz ise kendi idam beyanını imzalamak gibi olur. İşte bu açıdan her zaman dikkatli olunmalı, sağlam basılmalı ve öyle ilerlenmeli bu sınav yurdunda.

     Sorular bu sorunun günah boyutundan bir  başka çerçeveden bakmak gerekirse bu davranışlardan kaçınmanın insana  faydası, insanın ne kazancı olduğuna bakmaya gelinci Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetinden alınan harama bakmamak adlı video kısmını aşağıda izleyebilirsiniz. Hocaefendi (Ondan Allah razı olsun) bu sohbeti ile günahtan kimin için kaçınılmalıdır ve günahtan kaçınma insana ne kazandıracağı güzel dile getiriyor.

     Serdengeçti.org adresinin hazırlamış olduğu bir video ekliyoruz. Video da Hz.Ömer (r.a) devrinde yaşayan zinaya karşı göstermiş olduğu kahramanlığı ve Hz.Ömer(r.a) tarafından bildirilen kazanmış olduğu mükafat anlatılmaktadır. Bu destana gelmeden önce bu Genç’e seslenen, bu kahramanlığa seslenen Kur’an ayetleri ünlü hafızlar tarafından okunmaktadır.

     Cinsel içerikli görüntüleri izlememek için ne yapmak gerek sorusuna maddeler halinde ekleyelim:

 • Her şeyden önce  bizi gören ve gözetleyen Allah’ın varlığını hiçbir zaman unutmamalıyız ve yaptığınız kaçınmalar ve davranışları Allah rızası için yaptığınızı unutmamalıyız
 • Bu hal ve davranışlara girmekten veya bunlardan kurtulmaktan  Allah’a sığınılmalyız.
 • Zina konusunda Peygamber Efendimizin (s.a.s) şu hadisi şerifi unutulmamalıdır:
 • Ebu Umame ra’den rivayet edilmiştir:Genç bir delikanlı Peygamberimizin meclisine gelerek “Ey Allah’ın Resulü ! Zina etmem hususunda bana izin ver!” dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar “Sus, sus!” diye onu engellemeye çalıştılarsa da, Peygamberimiz asv “Bırakın da yanıma gelsin!” dedi. Gencin yanına gelmesi üzerine de ona “Annenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç “Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Allah beni sana feda kılsın” karşılığını verdi. Hz. Peygamber “(Sen nasıl istemiyorsan) diğer insanlar da annelerinin zina etmelerinden hoşlanmazlar. Peki kendi kızının zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç ““Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Ey Allahın resulü! Allah beni sana feda kılsın” cevabını verdi. Peygamber as bu kez “Sen hoşlanmadığın gibi diğer insanlar da kızlarının zina etmelerinden hoşlanmazlar. (Söyle bakalım) kızkardeşinin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” dedi. Genç buna da “Hayır istemem ey Allah’ın Rasulü! Canım sana feda olsun. Tabii ki bunu da istemem” dedi. Hz. Peygamber’in “İnsanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemez. Peki teyzenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurması üzerine, yine “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bunu da istemem” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez” dedikten sonra mübarek elini onun omzuna koyarak “Rabb’im! Bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, Onu zinadan koru!” diye dua etti. Bundan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi. (Ahmed, Taberani) 

 • Vakitlerimizi boş bırakmamalıyız. Sürekli bir uğraşın bir işin peşinde olmalıyız. Dinlenmeyi bile aktif bir dinlenme olarak değerlendirilmelidir.
 • Bizi bu bahsettiğimiz ortamlara çeken bütün unsurlardan uzak durmalıyız ve oluşturacak nedenleri de daha önceden tahmin etmeliyiz.
 • Tek başımıza kalmamaya özen göstermeliyiz. Cemaat olgusu içerisinde yer almalıyız ve her zaman güzel arkadaşlar ile birlikte olmalıyız. Onların bu konularda bizi denetlemesine izin vermeliyiz.

Selam ve dua ile…

Kaynaklar:

 • Prof.Dr.Faruk Beşer-  Cinsel içerikli görüntü seyretmek günah mı ? , “İslam ve Hayat Programı”, Küre Tv.
 • Sorularlaİslamiyet.com – Porno yayınlarını izlemek günah mı… ?, Cts, 17/03/2012 – 01:00
 • Serdengecti.org, youtube video yüklemeleri, Harama Bakmayan Gencin Destanı.
 • M.Fethullah Gülen, Sohbet ve Vaazları.
 • Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi.

Oruç ve az yemek yemek – Mehmet Zahit Kotku Hz.

Ağustos 19, 2013 Yorum bırakın

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيمم

Mehmet Zahit Kotku Hz. sohbetinde oruç konusunu ele almaktadır.
Orucun niçin ve kimin için tutulduğu konularına ışık tutmaktadır.
Yemek yeme konularında Müslümanlara ölçüleri hatırlatıyor.
Az yemek yemenin önemi anlatıyor ve Evliyalardan hatırlatmalar yapıyor.
Çok yemek yemenin kalp üzerindeki tesiri.
Virdlerin zamanla insanın üzerindeki tesiri anlatılıyor.

Neden Mursi İstenmiyor !

Ağustos 18, 2013 Yorum bırakın

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيمم


Selamun Aleykum Kardeşlerim. Video da Muhammed Mursi seçimlerden sonra yaptığı konuşma yer almaktadır. Konuşmaların açıkça anlayacaksın neden Mısır’a darbe yapıldığı ve Mursi’yi ülkenin başında istenmediğini. Anlayacaksınız yabancı güçler tarafından ülkenin nasıl bir konuma gelmemesini istediklerini. Anlayacaksınız ası gücün Müslümanların elde olmasından korkan o İslam düşmanlarını.
Kardeşlerim video elinizden geldiğince paylaşın. Herkezin izlemesini sağlayın ki Mursi’yi neden indirdiler, Mısır’a neden darbe olduğu ve Mısır halkı niçin savaşıyor.Allah rızası için paylaşın. Duanızı eksik etmeyiniz.

İnsanın Kainatta Yeri Nedir ?

Ağustos 18, 2013 Yorum bırakın

ENAM SURESİ 165

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيمم

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ey yaşadığı bu mükemmel misafirhanede kendi yerini bilmek isteyen nefsim gel bak şu kainatın sarayında yerin nedir:

 • İnsan şu kainat ağacının en son ve en kapsamlı meyvesidir.
 • Hz.Muhammed (s.a.s) hakikatı yönü ile asıl çekirdeği
 • İsm-i Azamı taşıyan ayetü’l-kürsisi.
 • Bu kainat sarayının en mükemmel misafiri.
 • Bu kainat sarayında diğer sakinlerinde dileğini gibi kullanma ve yönetmeye izinli en faal memuru.
 • Kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında, kaynaklar ve harcamalarına ve ekip-dikmeye nezarete memur.
 • Yüzer fenler ve binler sanatlarla donatılmış en gürültülü ve sorumluluk gözeteni.
 • Kainat ülkesinin arz memleketinde, Padişah-ı Ezel ve Ebedin (varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah) gayet dikkat altında bir müfettişi (denetleyicisi), bir nevi halife-i arzı.
 • Küçük ve büyük her harekatı kaydedilen bir idare eden ve kullananı.
 • Gök ve yer ve dağların kaldırmasından çekindikleri Büyük Emaneti omuzuna alan.
 • Önünde iki acayip yol açılan, bir yola hayat sahiplerinin en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı.
 • Çok geniş bir kulluk ile sorumlu olan bir bütün varlıkların ibadetlerini kendi şahsında temsil eden kul.
 • Kainatın içinde yaşayan canlılar arasında en ziyade muhtaç olanı.
 • Kabiliyetçe en zengin olanı.
 • Ve ona ihsanlar eden Zatı tapma derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret-i Samedaniye (herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şey muhtaç olmayan Allah’ın kudret mucizesi) ve bir acayip bir tarza yartılmışıdır.

Not: Yukarı yer alan ayet Enam Suresi 165.ayettir. Türkçe meali resimde yer almaktadır. Meal Elmalılı Hamdi Yazır aittir.

Kaynak: Risale-i Nur, Şualar, 288 ve 289 sayfalar.

4 parmak işareti nedir ?

Ağustos 17, 2013 Yorum bırakın

Günümüzde kitle iletişim araçları ile çok hızlı bir iletişime ve bu iletişimin getirmiş olduğu hızlı bir paylaşıma sahip bulunmaktayız. İşte bu hızda yayınlan şimdi dünya gündeminin işareti haline gelecek olan dört parmak işareti yer almakta. Yavaş yavaş bu sahada dört parmak işareti görmeye başlamış durumdayız.

Nedir peki bu dört parmak işareti diyecek olursanı; Aslında dört parmak işareti, Müslüman Dünyası’nın bitmeyen acılarından sadece birini temsil eden ve bu yapılan zulümun karşısında yer almayı, Mısır’da darbe karşıtı olmanın sembolüdür.

Dört parmak işareti, Arapça olarak “dört veya dördüncü” anlamına gelen “Rabia” yı yani darbecilere karşı konulan ve özgürlüğe için verilen çaba ile anılan “Rabiatül Adeviyye Meydanı’nı  temsil etmektedir. Dört parmak işareti darbecilere karşı karşıt olmanın bir sembolü haline gelmiştir.

rabia-isareti_484381 rabia-isareti

rabia isareti

Kaynak: http://www.aksam.com.tr/

Lale Facebook Kapak Resimleri

Ağustos 17, 2013 Yorum bırakın

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيمم

Selamun Aleykum Kardeşlerim. Sitemizde daha önceden gezindiyseniz Facebook Kapak Resimleri ile ilgili sayfamızı ziyaret etmiş olabilirsiniz. Bu sayfamızı ziyaret etmediyseniz yukarıda sayfalar bölümüne tıklayarak sayfamıza göz atabilirsiniz ve beğendiğiniz Facebook Kapak resimlerini indirebilirsiniz.
Daha önceden yapmış olduğumuz facebook kapak resimlerinin dışında genele inmeden sadece laleleri konu alarak kapak fotografları oluşturduk. Fotografları çok güzel ve hd fotograflar bulunduran “wallpaperswide.com” adresinden aldım. Hizmetlerinden dolayı Allah emeklerinden razı olsun. Bizim yaptığımız ise bu işe göre gayet basit oldu. Sadece facebook kapak resimlerine uygun resim ayarlarına göre kırpmak oldu. İnşallah hoşunuza gitmesi ile selam ve dua ile…

facebook lale kapak 2 facebook lale kapak 3 facebook lale kapak 4 facebook lale kapak 5 facebook lale kapak 6 facebook lale kapak 7 facebook lale kapak 8 facebook lale kapak

Kaynak: http://wallpaperswide.com

Semi’allahu limen hamideh ne demek ?

Ağustos 16, 2013 Yorum bırakın

Semiallahü Limen Hamideh

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيمم

Selamun Aleykum Kardeşlerim.  “Ne demek” sayfamızda ” Semi’allahu limen hamideh ” incelemenin vakti gelmiş bulunuyor inşallah:

 • “Semi’allahu limen hamideh” namazlarımızda rükudan doğrulurken söylemiş olduğumuz sözlerdir. Bunun bütün namazlarımızda rükudan doğrulurken bir kere söyleriz ve namazımızda secdeye gitmeden önce eğilmiş olan vücudumuzu ve aşağıda olan başımızı kaldırırız.
 • Semi’allahu limen hamideh ne anlama gelir sorusuna ise cevap “Allah c.c, Kendisine hamd edeni (edenleri) işitti (duydu). ” Semi’allahu limen hamideh Türkçe mealen bu anlama gelmektedir.
 • Rükudan kalkılırken “Semi’allahu limen hamideh” dedikten sonra, “Rabbena leke’l-hamd” denir ki bu sözünde Türkçe meali “Hamd, Allah içindir.” anlamı gelir.
 • Hz.Mevlana (Allah O’na Rahmet etsin) ise kulun namazda yapmış olduğu bu sözleri, Allah’ın karşısında verilen hesabın iki büklüm olma halinde, vücudu ve başı aşağıya eğilmiş (rükuya varmış) olan insanın tekrar başını Allah izni ile kaldırabilmenin bir sevinci olarak yorumlamıştır.
 • Hz.Mevla’nın (Allah O’na Rahmet etsin) yorumu ile “Semi’allahu limen hamideh” anlamı “Allah’ım hamdımı ve şükrümü, övgümü ve takdirimi işittin. Bana tekrar ayakta durma imkanı verdin” olmuştur. Hz.Mevlana’nın  (Allah O’na Rahmet etsin)  namaz ile ilgili yorumun devamı için buraya tıklayınız.
 • “Semi’allahu limen hamideh” nin arapça yazılışı ise şu şekildedir;  سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Yardım Kaynakları:

 1. http://www.msxlabs.org/
 2. http://www.sorularlaislamiyet.com/
%d blogcu bunu beğendi: